Nyhetsbrev hösten 2018

Administration
Ett sammandrag/referat av föreningens styrelsemöten publiceras numera på hemsidan www.nipfjallet.se. De läggs upp under fliken Dokument och information, styrelsemöten.

Ekonomi
Styrelsen arbetar just nu med budgeten inför nästkommande år. På årsmötet informerade styrelsen om att omkittning av fönster skulle utföras under nästa år men har nu beslutat att avvakta med detta då andra akuta åtgärder behöver prioriteras under 2019.

Utemiljö
Blomkrukor utanför entreerna har köpts in för att skapa en mer välkomnande miljö. Ett avtal har tecknats som innebär att växterna i krukorna kommer att bytas ut tre gånger per år. Krukorna bör vara placerade så att de nås av regnvatten.  

Det har varit klotter på en del av föreningens byggnader och en klottersanering har nyligen utförts för att få bort detta.  

Nya dekaler till våra sopkärl håller på att tas fram och kommer sedan att bytas ut mot de nuvarande dekalerna.

Mopeder får inte ställas intill husväggarna då detta kan utgöra en brandrisk. Mopeder kan ställas i cykelförråden eller ute på vägen.  

Tvättstuga
Det har vid några tillfällen varit problem med grovtvättmaskinen i tvättstugan men den fungerar nu och hålls under uppsikt. Ett bord har försvunnit från tvättstugan, meddela styrelsen om du vet var det har tagit vägen.  

Garage
Garageporten behöver bytas ut och styrelsen undersöker för närvarande olika alternativ av portar. Garageföreskrifter har tagits fram som inom kort kommer att finnas på hemsidan, i garaget och även att sändas till alla garagehyresgäster.

Hjälp oss att tänka på miljön genom att fortsättningsvis få nyhetsbrevet via mejl, skicka i så fall namn och adress till www.nipfjallet.se med meddelande om att du vill ha nyhetsbrevet på mejl.  

Ha en fin höst önskar styrelsen