Nyhetsbrev december 2019

Det förefaller som de två tidigare nyhetsbreven för 2019 missats att läggas upp på hemsidan, så de kommer här:


Nu är det december igen, julhelgen står för dörren och styrelsen skickar här ut årets fjärde och sista nyhetsbrev. Vi vill samtidigt önska alla boende en God Jul och Gott Nytt År!

Bahnhof bredband
Övergången till gruppanslutningen av Bahnhof för föreningens fibernät avlöpte inte helt smärtfritt för en del boende. Fortfarande är det en handfull som ännu inte fått förbindelse. Felet ligger troligen i stadsnätets anslutning till föreningen och därför har det dragit ut på tiden. Styrelsen beklagar strulet. Vi fick även veta alldeles nyss att de boende kan ringa en särskild kundtjänst hos Bahnhof där det förhoppningsvis är lättare att komma fram: Bahnhof brf-kundtjänst för boende: 010-510 30 19

Brandskydd
Brandskyddet är en återkommande punkt i våra nyhetsbrev vid jul. Vi vill påminna om att se över funktionen på alla brandvarnare, byta batterier på dem och trycka på testknappen. Eftersom vi numera har mer elektronik än tidigare i våra hem, är rekommendationen att ha en brandvarnare i varje rum. Tänk också på att se till så att laddningssladdar inte är skadade och
att inte ladda din elektronik på natten.

Det är också viktigt att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds och att aldrig lämna tända ljus oövervakade då det inte tar många minuter för en eld att få fart.

Vi vill också påminna om att det råder nolltolerans mot att använda trapphusen som förvaringsplats eftersom trapphusen är räddningstjänstens insatsväg och de boendes utrymningsväg och dessa behöver därför vara fria från hinder. På vår hemsida www.nipfjallet.se
finner ni mer information i till exempel handböckerna.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll
Obligatorisk ventilationskontroll kommer att ske i januari. Detta innebär att tillträde till alla bostäder kommer att behövas. Vidare information om detta kommer att komma från Franska bukten i god tid innan start.

VVC, varmvattencirkulation
Den 13 januari kommer arbetena att fortsätta med att reparera VVC-systemet.

Alviks lås
Alviks lås har meddelat att de gärna ser att man mejlar dem sin beställning innan man går dit för att hämta sin nyckel eller bricka (butiken.alvikslas@nokas.se ).

Matavfallspåsar
Vi beställer regelbundet nya matavfallspåsar och lägger dem i tvättstugan för hämtning. Matavfallspåsar brukar också finnas att hämta i matvarubutikerna.

Tvättstugan
Det är absolut förbjudet att tvätta mattor i föreningens tvättstuga. Det är
inte heller tillåtet att torka mattor i torktumlarna eller i torkskåpen. Blöta mattor är mycket tunga och förstör ohjälpligt tvättmaskiner och torktumlare.

Byte av parkeringsplats
Fastighetsägarna tar numera ut en administrativ avgift för den som vill byta parkeringsplats i garaget. Denna kostnad kommer att debiteras den som byter plats.

Mata fåglar
Vi vill också passa på att be er att inte mata fåglar på balkonger, uteplatser eller på föreningens mark. Fågelmaten drar till sig skadedjur, såsom möss, råttor och sorkar, och dessa vill vi såklart inte få in i vårt område.

Snöröjning och halkbekämpning
Kommunen och bostadsrättsföreningen ansvarar tillsammans för snö- och halkbekämpning av vår boendemiljö. Kommunen ansvarar för att ta bort snö och sanda själva gatan Margretelundsvägen inklusive trottoaren. Bostadsrättsföreningens entreprenör ansvarar för att ta bort snö och sanda på övriga ytor, som exempelvis gårdarna. Snöskyfflar kommer att placeras ut i varje trapp, i fall det skulle behövas. Om du har synpunkter på kommunens snöröjning & sandning, felanmäl direkt på Stockholms stads hemsida.

Om du i fortsättningen vill ha nyhetsbrevet digitalt så informera oss om det genom att skicka ett mail till info@nipfjallet.se .