Nyhetsbrev 2 – 2017

Allmän information

Nu är det december igen och julhelgerna står för dörren, med andra ord dags för ett nyhetsbrev igen.  Året har ju präglats mycket av den pågående garagerenoveringen. Det är beklagligt att det uppstått förseningar och vi förstår att både boende och garagehyresgäster tycker det är frustrerande att det inte är klart. Det tycker vi i styrelsen också!

I kategorin tråkigare nyheter kan även nämnas att vid två tillfällen under året har boende drabbats av vattenläcka, med vattenskador som följd.

Ordföranden Anders beslutade att lämna styrelsen i augusti. Anders har varit ordförande under större delen av tiden sedan ombildningen och vi tackar honom för lång och trogen tjänst! Fram till stämman har Mattias H tagit över rodret.

Styrelsen önskar alla boende en God Jul och Gott Nytt År och ser fram emot ett 2018 med ett färdigt, nytt och fräscht garage.

Brandskydd

Detta är en ständigt återkommande punkt i våra nyhetsbrev vid jul. Den är mycket viktig och därför vill vi återigen upprepa följande. Det handlar om att vi ska se över funktionen på våra brandvarnare. Det handlar också om att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds. Ganska självklara uppmaningar men det skadar inte att upprepa dem. Tänk på att aldrig lämna tända ljus oövervakade, det tar inte många minuter förrän en eld får fart. Se över era brandvarnare så att de verkligen fungerar. Tryck på testknappen. På grund av att vi numera har mer elektronik än tidigare i våra hem, är rekommendationen att ha en (1) brandvarnare i varje rum. Se även till att laddningssladdar inte är skadade och att inte ladda din elektronik på natten.

Vi förutsätter givetvis att ni vet att nolltolerans råder mot att använda trapphusen som förvaringsplats eftersom trapphusen är räddningstjänstens insatsväg och de boendes utrymningsväg och behöver vara fria från hinder.

Besök vår hemsida www.nipfjallet.se . Där kan ni till exempel finna de uppdaterade handböckerna.

Mata fåglar

Vi vill också passa på att be er att inte mata fåglar på balkonger, uteplatser eller på föreningens mark. Fågelmaten drar till sig skadedjur, så som möss, råttor och sorkar, och dessa vill vi såklart inte få in i vårt område.

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och Bostadsrättsföreningen ansvarar tillsammans för snö- och halkbekämpning av vår boendemiljö. Kommunen ansvarar för att ta bort snö och sanda själva gatan Margretelundsvägen inklusive trottoaren. Bostadsrättsföreningens entreprenör ansvarar för att ta bort snö och sanda på övriga ytor (exempelvis gårdarna). Vi boende har tillgång till snöskyfflar (utplacerade i barnvagnsutrymmet i varje fastighet) samt sand (3 sandlådor utplacerade vid sopkärlen längs med backen) i fall det skulle behövas.

Vid synpunkter på kommunens snöröjning & sandning felanmäl direkt till Stockholms Stads hemsida under Kontakt – Gör felanmälan

Gruppanslutning bredband via fiber framskjutet

Tyvärr fick övergången till gruppanslutning av vårt fibernät till Bahnhof skjutas på framtiden (till hösten 2019). Detta berodde på att föreningen inte hann säga upp avtalet med nuvarande operatör Zitius i tid och det avtalet ger Zitius ensamrätt på vårt fastighetsnät.

Gemensamma lokaler i föreningen

Svarsfrekvensen från enkäten gällande ombyggnation av lokalerna var stor, 60% av alla boende svarade! Majoriteten är positiva till att göra om lokalerna. Eftersom vi fick en övervägande positiv respons så kommer vi att jobba vidare med frågan. Planen är att ta in offerter för diverse ombyggnationer som kan ge oss prisförslag för de olika alternativen. Vi tar gärna emot ditt engagemang och din hjälp i fortsatt arbete!

Boxeruttag/centralantenn

På förekommen anledning påminner vi återigen om att lägenheternas centralantennuttag och ComHem-uttag ej får kopplas ur eller modifieras av de boende själva utan det skall utföras av behörig tekniker. Kontakta styrelsen vid behov, så förmedlar vi kontakt till rätt tekniker. Detta gäller i synnerhet Boxer/ centralantennuttaget, markerat med blått i bilden intill.

Garaget

Ingen boende har antagligen missat garagerenoveringen som pågått nästan hela året. Första fasen, som inkluderade renovering av betong och asfalt är klar. LIte försenade är nu andra och sista fasen påbörjad, som innebär ny ventilation samt nytt fasadsystem (plexiglas). Syftet med andra fasen är att garaget ska bli ett plus-garage och alltid hålla plusgrader.

Projektet är lite försenat från vad vi trodde från början, vilket beror på flera saker. Betongen i garaget var på vissa ställen mer skadade än vi trodde och projektet drog ut på tiden. Den nya prognosen är att garaget är klart i mars, och vi längtar alla att få visa det nya fina garaget för er boende!

Årsmöte 2018

Årsmötet äger rum söndag 2018-04-22. Senaste dag för inlämning av motioner/ärenden till stämman är 2018-02-01.

 

God Jul och Gott Nytt År
Önskar
S
tyrelsen Nipfjället 10, 2018-12-18