Nyhetsbrev 2 – 2013

Snart är ännu ett år till ända och vi i styrelsen vill med det här nyhetsbrevet informera er,
föreningens medlemmar och hyresgäster, om det gångna året.

BRANDSKYDD
Nu när vintermörkret har fallit och fler levande ljus tänds vill vi återigen påminna er alla att se över era brandvarnare så att de verkligen fungerar. En brandvarnares livslängd är 8-10 år under förutsättning att man servar den och byter batteri. Tänk på att 14,4 ggr per dygn så startar en brand i Sverige p.g.a. den mänskliga faktorn. Flest bränder sker på söndagar.
År 2012 omkom 112 människor i bränder, bara i Sverige. Brandvarnaren räddar liv!

Just därför råder också nolltolerans mot saker i trapphusen eftersom trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och alltid behöver vara fria från hinder. Vi får därför under inga omständigheter låta saker stå i trapphusen som t.ex. pulkor, snowracers och barnvagnar. Tänk på att ni utsätter era grannar för direkt fara vid en eventuell brand.

VENTILATIONSÅTGÄRDER
I våras genomfördes ventilationsbesiktningar i samtliga lägenheter med ganska bra resultat. Drygt 10 % av lägenheterna fick tyvärr nedslag av olika anledningar bl.a. installerad motordriven köksfläkt m.m. Lägenheter med nedslag har åtgärdats och godkänts vid återbesiktning. Det påvisades även att det är stor skillnad mellan gamla spiskåpor och nyare spiskåpor. En gammal spiskåpa (de mörka) har ett luftflöde på ca 4 liter/sekund (grundflöde) och 15 liter/sekund (forcerat flöde). Nya spiskåpor har däremot dubbelt så bra luftflöde ca 10 liter/s (grundflöde) och 30 liter/s (forcerat). OBS! En förutsättning för grundflödet är att inluftsdonen under fönstren är öppna för att undvika undertryck (t.ex. orsak till visslande brevlådor, trögt att öppna lägenhetsdörr).

Under november månad utfördes entreprenad på de mekaniska frånluftsfläktssystemen högst upp i samtliga hus. De befintliga takfläktarna och tryckstyrningen, som drivits med växelström, har istället bytts ut mot direktdrivna fläktar och tryckstyrning med likström. Entreprenaden innebär en energibesparing för föreningen, eftersom de nya fläktarna drivs med 4-5ggr mindre effekt.

TVÄTTSTUGAN
Föreningens tvättmaskiner har nu varit i funktion i 1 år och det tycks vara en uppskattad investering i föreningens tvättstuga. Däremot återstår att se över effektförbrukningen, som ska ha halverats, eftersom varmvatten drogs fram i samband med installationen av de nya tvättmaskinerna. Tvättstugan kommer inom snar framtid också utrustas med rörelsevakter och nya armaturer (lampor). Väldigt ofta lyser samtliga lampor trots att det är obemannat. Tvättstugans öppettider är, efter önskemål, förlängda till 23:00 samtliga veckodagar även om strömmen slås av kl.22:00 under måndag-lördag samt 19:00 under söndag. OBS! Befintliga låscylindern har redan tagits bort vid driftsättning av passersystemet. Endast bricka gäller för tillträde till tvättstugan.

NYA PASSERSYSTEMET
Utdelat till samtliga boende och uppsatt i anslagstavlorna 2013-12
Utöver renovering och målning av yttertaken är installationen av passersystemet det största projektet som genomförts i föreningen under året. Driftsättning skedde 18 december. Olika frågor har inkommit beträffande passersystemet bl.a. varför det inte finns porttelefoni. Svaret är att det inte är ett säkert alternativ i ett passersystem. Det gäller även upplåsning med enbart kod, eftersom koder sprider sig lätt. Tillsvidare har styrelsen valt att föreningen ska lägga sig på en högre säkerhetsnivå med bricka (dagtid)och bricka/kod (kvällstid). Den högre säkerhetsnivån innebär att boende kan uppleva att det blir krångligare vid t.ex. besök och leveranser. Om det visar sig att medlemmarna vill att föreningens säkerhetsnivå ska vara lägre får systemet anpassas om längre fram.

Teoretiskt sett ”förflyttas” din egen lägenhetsdörr till entréporten. Väntar du gäster får du helt enkel gå och låsa upp entréporten för dem likväl som du får låsa upp din egen lägenhetsdörr när du får besök. Man kan också lösa det genom att t.ex. kasta ner sin passerbricka till besökande. För dem som har kontinuerliga besök finns möjligheten att beställa extrabrickor och lämna till de som brukar besöka t.ex. hemtjänst, matleverans, släkt och vänner.

En annan fråga som inkommit är vad som händer vid ett strömavbrott? Passersystemet är väldigt driftsäkert. Det är försett med reservdriftsbatterier som säkerställer funktionen vid ett ev. strömavbrott eller sabotage. Om passersystemet, av någon anledning, slutar fungera i ett av husen så påverkar det inte de övriga husen i föreningen.

I framtiden går det också att bygga ut passersystemet ytterligare med t.ex. digital bokning av tvättstugan och digitala anslagstavlor i entrépartierna/tvättstugan.
Husmorsnycklarna kommer att sluta fungera 20-21 januari 2014. Det är väldigt värdefullt för oss i styrelsen att få in din åsikt om passersystemet.

AKTIVITETER I KORTHET

  • Renovering och målning av yttertaken. Slutfördes under våren 2013.
  • Övervakningsavtal p.g.a. upprepad otillåten parkering inom föreningens område samt ny skyltning. Inleddes under hösten 2013.
  • Genomgång och förnyelse av samtliga avtal beträffande förvaltning. Slutfört
  • Ny skyltning på gårdarna. Slutfas i upphandling. Beräknad start i början på nästa år.
  • Ändra grovsoprum till miljöstuga. Upphandling pågår. Beräknad start i början på nästa år.
  • Fördjupad utredning för åtgärdsplan av förbättringar i garaget. Pågår.
  • Ommålning/renovering av trapphus. Förstudier inleds efter årsskiftet

God Jul & Gott Nytt År!
önskar
Styrelsen för Brf Nipfjället 10