Nyhetsbrev 1 – 2015

 sol2brf_logga sol2

Nyhetsbrev_1_2015-06-28

ALLMÄN INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Sent omsider kommer här det första nyhetsbrevet för året. Som vanligt försöker vi samla information som kan vara av värde för er alla att känna till. En del nytt har ni kanhända redan tagit del av. Sådant som vi anser vara viktigt låter vi publicera på vara anslagstavlor. Allt eftersom, kommer vi att utnyttja vår hemsida för snabb uppdatering av vad som sker inom föreningen m.m. Besök hemsidan så ofta ni kan… och förslag till innehåll tas givetvis tacksamt emot.

GRILLSÄSONGEN HAR BÖRJAT
Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna p.g.a. brandrisken. Dessutom kan os och rök från grillning vara besvärande för grannarna. Ytterligare information kring detta hittar ni på anslagstavlan. På tal om besvärande os, detsamma gäller även för cigarettrökning. Undvik att röka på balkongen. Grannarna riskerar att få in även denna rök i sina lägenheter. Fimparna är ett annat problem. Vi hittar dem utan-för porten, i blomlådor och i rabatter. Det tycker vi väl inte om eller hur?

FÖRÄNDRINGAR I PASSERSYSTEMET
För att förenkla för alla boende i föreningen så fungerar passerbrickan för tillträde till samtliga entréer (76-86) alla dagar mellan 08.00—20.00. Detta gäller fr.o.m. 1 juni 2015. Det underlättar t.ex. när man har fått fel post till någon i grannhuset och när man ska hälsa på varandra. Förhoppningen är att för-ändringen ska vara permanent och bidra till ökad boendetrivsel.

VÅRA VÄNNER DJUREN
Även om det känns behjärtansvärt att mata fåglar och ekorrar på vintern och det är trevligt att titta på dem, så är det inte tillåtet. Maten lockar tyvärr till sig fel djur som alltför stora fåglar och råttor. De vill vi inte ha på våra gårdar. När det gäller våra fyrfota vänner och särskilt hundar så står det i ordnings-stadgan för Stockholms stad vad som gäller. Inom föreningens område gäller att hundar alltid ska hål-las kopplade och att rastningsförbud gäller.

HUSKURAGE
Ni har kanske hört talas om detta tidigare. Om inte så har vi inom styrelsen diskuterat principen ”hus-kurage”. Det har visat sig att ett flertal föreningar har antagit detta koncept. Det handlar i grund och botten om ren och skär medmänsklighet. På samma sätt som vi inom föreningen använder begreppet ”Grannsamverkan” för att förhindra inbrott, vill styrelsen att vi inom föreningen utvidgar samverkans-begreppet till att även inbegripa ”huskurage”. Det innebär att, vi förutom att samverka kring vår egen-dom, även ska samverka för att måna om att alla boende ska må bra, och inte utsättas för våld och hot inom hemmet. Mer information finns på anslagstavlorna.

GARAGERENOVERINGEN
Entreprenaden för garagerenoveringen blir flyttad till 2016 eftersom det blivit mer omfattande att ta fram underlag för upphandling än vad som från början var skönjbart. Vi har valt att samarbeta med Grontmij AB som kommer sammanfatta dokumentation för upphandling av entreprenaden. I den pre-liminära tidsplan som finns kommer renoveringen att märkas för oss boende först en bit in i 2:a kvarta-let 2016. Löpande information om renoveringen kommer att presenteras för garagehyresgäster och boende i så god tid som möjligt innan större arbeten påbörjas.
Vänliga sommarhälsningar önskar Styrelsen för Brf Nipfjället 10