Nyhetsbrev 1, 2014

PASSERSYSTEMET – ENDAST BRICKA GÄLLER FR.O.M. DEN 13:E MAJ
Passersystemet hos Brf Nipfjället 10 administreras av Alviks Lås AB. Samarbetet med Alviks
Lås AB har pågått under drygt ett år och fungerar bra. Vid borttappad bricka eller vid
behov av extra passerbrickor så direktkontaktar man Alviks Lås AB. En programmerad
bricka kostar 130 kr. Hur man beställer nya nycklar i det slutna låssystemet står på hemsidan www.nipfjallet.se samt i entréportens anslagstavla.

FÖRÄNDRINGAR I PASSERSYSTEMET

 • •Tidigare lösning för öppning med bricka och kod kvällstid 21.00-07.00 är borttagen.
  De tidigare utdelade koderna gäller inte längre.
 •  OBS! Den 13:e maj kommer de vanliga lägenhetsnycklarna att sluta fungera till entréportarna. Enbart bricka kommer gälla tillsvidare för öppning av entréport
 • Vi har infört en ny tjänst, och det är att nu kan du köpa en tillfällig kod, som gäller under en viss förutbestämd tid, t.ex. om du ska ha en fest. En tillfällig kod kostar 125 kr och beställs hos Alviks Lås AB. Betalning sker i butik av den som beställt.
 • De s.k. ”husmorsnycklarna”, som inte längre fungerar till tvättstuga, grovsoprum och
  källarförråd, kan lämnas i brevlådan som finns i tvättstugan. Nycklarna samlas in för
  återvinning.

Kontaktuppgifter till Alviks Lås AB:
Gustavlundsvägen 159, 167 51 Bromma.
Tfn: 08-25 22 00. E-post: info@alvikslas.se
Öppettider: Måndag – Torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-15:00 Lunchstängt 11:00-12:00

BALKONGER – BALKONGLÅDOR OCH GRILLNING PÅ BALKONG
Nu när vi närmar oss sommartid och börjar använda balkongerna mer vill vi påminna om att ta hänsyn till dina grannar så att du inte stör genom att sitta ute sent och prata, eller att slänga fimpar från balkongen. Det är också bra om du undviker att röka på balkongen.

BALKONGLÅDOR
Det är inte tillåtet att ha balkonglådor hängandes på utsidan av balkongräcket av den anledningen att de kan trilla ner på någon förbipasserande. Balkonglådorna ska vara vända in från balkongsidan.

GRILLA PÅ BALKONGEN
Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna p.g.a. brandrisken. Dessutom kan os och rök från grillning vara besvärande för grannarna.www.nipfjallet.se info@nipfjallet.se

ÖKAD SÄKERHET, TRIVSEL OCH EN BÄTTRE BOENDEMILJÖ

 • Nolltolerans råder mot saker i trapphusen eftersom trapphusen är räddningstjänstens utrymningsväg och alltid behöver vara fria från hinder. Föreningen kan också drabbas av vitesföreläggande om detta inte följs. Vi måste därför gemensamt se till att det aldrig finns saker i trapphusen (t.ex. barnvagnar och dörrmattor). Enl. brandskyddsföreskrifterna ska barnvagnar stå i barnvagnsförrådet och dörrmattor får endast finnas innanför lägenhetsdörr. Det gäller även dina gäster. Ta in barnvagnen i hallen. Du kan utsätta dina grannar för direkt fara vid en eventuell brand. Fastighetsskötaren utför veckovis rondering och tar bort saker som står i trapphusen. Det omhändertagna förvaras under 3 månader. Om du vill ha tillbaka dina saker har föreningen rätt att ta ut en administrativ avgift.
 •  Parkeringsförbud råder dygnet runt på samtliga gårdar både p.g.a. brandskyddet och för att inte hindra infart/utfart till/från fastigheten för t.ex. utryckningsfordon och färdtjänst. Fordon får inte ställas på gårdarna annat än för på- och avstigning eller på- och avlastning av gods.
 •  Det är inte tillåtet att kasta ut föremål genom fönster eller från balkongen.
 •  Det är vårt gemensamma ansvar att hålla rent och snyggt inom föreningens
  område. Kasta därför inte cigarettfimpar, snus och annat skräp på marken.
 •  Rastning av hundar är inte tillåtet inom föreningens område. Skulle en ”olycka” vara
  framme, se till att plocka upp efter din hund. Hundar skall även hållas kopplade, enligt 20§ ordningsstadgan för Stockholmsstad.

AKTIVITETER I KORTHET

 • • Vårstädning 2014, den 11:e maj.
 •  Utredning för förbättringar i garaget. Slutfas.
 •  Inglasning av balkonger. Slutfas
 •  Skyltning på gårdarna och numrering på husen. Slutfas. Beräknad vår/sommar 2014.
 •  Häck vid Margretelundsvägen/Missionsvägen. Beräknad vår/sommar 2014.
 •  Reparation av golv i grovsoprum samt ev. förändring. Beräknad sommar 2014.
 •  Ommålning/renovering av trapphus. Förstudier påbörjas sommar/höst 2014.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Nipfjället 10