Kontakt med hyreshandläggare

Det har sedan mars i år varit problem med tillgängligheten hos vår hyreshandläggare hos Fastighetsägarna.

Om ni som boende inte får respons från Fastighetsägarna, kontakta kundservice  kundservice@fastighetsagarna.se.

Meddela gärna också styrelsen om ni har problem, så vi kan samla ihop ärenden för att eventuellt kräva någon typ av särskild insats från Fastighetsägarnas sida.