Klarläggande om gruppanslutning bredband

Med anledning av senaste nyhetsbrevet och den punkt om gruppanslutning bredband som fanns med där har det blivit tydligt att ett klarläggande behövs.

Vid årsstämman 2017 beslutades att styrelsen fick uppdraget att teckna avtal för gruppanslutning av bredband via den fiberanslutning som finns i varje lägenhet. Ett sådant avtal tecknades med Bahnhof sommaren 2017, men när arbetena skulle starta för inkopplingen visade det sig att avtalet med nuvarande kommunikationsoperatör sades upp för sent och de har därför ensamrätt till fastighetsnätet fram till 2019-10-31.

Därför fick övergången till gruppanslutning skjutas upp två år.

Gruppanslutning innebär att föreningen tecknar ett gemensamt avtal för alla lägenheter för att på så sätt få ett mycket lägre pris.

Gruppanslutning via fibern påverkar inte leverans av bredband och TV via ComHem, utan det avtalet löper på.

Planen är således att nya gruppanslutningen tas i drift 2019-11-01.