Information om nyöppnande av Nipfjällsgaraget

Garaget planeras öppna igen måndag 2018-03-19.

Gamla garagehyresgäster kommer inom kort få ett brev hem med hyresavtalsblankett och erbjudande om plats i garaget, i första hand samma plats som tidigare. Utskicket planeras ske 2018-02-15.

Två garageplatser har tagits bort på grund av fläktinstallationer och vissa har fått begränsningar i höjd och/eller bredd på grund av ventilationsinstallationer. Notering om vilka platser detta är kommer finnas med i brevet.

Om det visar sig att din plats blivit för liten för er bil, så måste notering om det göras på avtalet, alternativt kontakt tas med hyreshandläggaren Angelica Tallbom (angelica.tallbom@fastighetsagarna.se) så att en annan plats kan erbjudas.

styrelsen Brf Nipfjället 10                          info@nipfjallet.se