HUSKURAGE

HUSKURAGE (pdf)

  • Huskurage är en rörelse som verkar för att förhindra våld genom att få grannar att våga agera
  • Huskurage har skapat en policy och rutin för hur vi som grannar ska agera vid oro för våld
  • Huskurage handlar om att visa både offer och förövare att VI som grannar och medmänniska agerar när någon annan utsätts för våld
  • Vi vill att våra hus är fria från våld
  • Vi vill att vi hjälper våra grannar

Ser eller hör du tecken på att någon i huset far illa?

  1. Ring i första hand på hos grannen för att höra efter hur allt står till.
  2. Om du inte vågar gå själv, ta hjälp av en annan granne.
  3. Ring 112 och kalla på polis. Kontakta alltid polisen direkt vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

!     Vid misstanke om att det finns barn i huset som far illa ber vi dig göra en orosanmälan till socialtjänsten.

 

Vi vill att det här ska vara ett hus fritt från våld och där vi hjälper våra grannar.
Din insats kan rädda liv.

Tack för ditt engagemang!

Brf Nipfjället 10