Garagestädning

Måndag den 15/6 kommer vi att maskinsopa de gemensamma
ytorna i vårt garage Nipfjällsgaraget. Då vi inte kommer åt era respektive
platser så vill vi att ni hjälper oss att sopa dessa själva. Föreningen kommer ställa ut sopar på varje plan.

Sopa
ut gruset så att vi kommer åt det med sopmaskinen till den 15/6.

Tack för hjälpen
Styrelsen