Garagerenoveringen

Löpande information om renoveringen av Nipfjällsgaraget

Brf Nipfjället 10 har valt entreprenören SAH Projekt AB som entreprenör för den avslutande installationsentreprenaden (ventilation, belysning, fasad mm) i Nipfjällsgaraget.

Entreprenören kommer fortlöpande informera om arbetena genom anslag på plats. Brf Nipfjället 10 uppdaterar denna hemsida med samma information.


Mars 2018

Vad händer i Mars -18?

 • Elarbeten slutförs
 • Aggregatet kopplas ihop och driftsätts
 • Alla utomhusarbeten på fasad görs klart.
 • Avstädning av garaget samt trapphus
 • Besiktning och överlämnande till Brf Nipfjället 10

Stefan Heldring
info@sahprojekt.se

Februari 2018

 • Montage av nya fasadsystemet klart
 • Ventilationskanaler utsida fasad monteras
 • Div byggarbeten i garaget gällande brandåtgärder fortsätter
 • Elarbetena fortsätter.
 • Rörarbeten påbörjas

Stefan Heldring
info@sahprojekt.se

Januari 2018

Vad händer i januari?

 • Montage av nya fasadsystemet ( arbetet sker mellan 0700-1900)
 • Montage av ventilation och lev av nytt ventilationsaggregat.
 • Div byggarbeten i garaget gällande brandåtgärder kommer att påbörjas.
 • Elarbetena fortsätter.
 • Utvändiga arbeten är klara, återställning av kantsten mm sker i vår.

Stefan Heldring
info@sahprojekt.se

December 2017

Vad händer i december?

 • V48 Genomför vi främst förberedande arbeten. Vi börjar med att se över befintlig el och därefter monterar vi byggbelysning samt byggström på våningsplanen.
 • V49 börjar vi riva befintlig ventilation i garaget.
 • Byggställningar runt garagefasaden som vetter mot skogen monteras, vilket kan
  medföra störande ljud vid enstaka tillfällen (dock endast under vardagar mellan 8-17).
 • Vi ser över värmeåtervinningsrören mellan hus
 • Om vädret tillåter schaktar vi för en el-grav mellan hus 80-82 och det kommer att
  medföra begränsad framkomlighet på gården. Passage för boenden och lokala
  avstängningar kommer vara tydligt markerat på gården.

Kontaktuppgift till entreprenören SAH Projekt AB: info@sahprojekt.se

November 2017

Uppdatering kring status gällande pågående garagerenoveringsprojekt -Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10

Pågående och kommande arbeten i garaget

Nästa del i renoveringen innefattar installationer såsom ventilation och belysning men även en ny vädertät utformning för fasaden då de tidigare stålgallren kommer att ersättas med en transparent hårdplast.

Dessa arbeten kommer att starta vecka 47, måndag 2017-11-20.

Oktober 2017

Uppdatering kring status gällande pågående garagerenoveringsprojekt -Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10

Pågående och kommande arbeten i garaget

Som ni alla vet har det pågått ett omfattande arbete med att renovera Nipfjällsgaraget under 2017. Dessa arbeten avsåg främst att reparera skadad betong , applicera en ny skyddande beläggning på garagegolvet, nytt rökschakt samt ytskiktsmålning i hela garaget.

Nästa del i renoveringen innefattar installationer såsom ventilation och belysning men även en ny vädertät utformning för fasaden då de tidigare stålgallren kommer att ersättas med en transparent hårdplast.

Visionen av renoveringen har hela tiden varit att garaget ska få en standardhöjning i innemiljö, bli ljusare samt kännas mer välkomnande för föreningens hyresgäster.

Tidplan

I den ursprungliga övergripande tidplanen var avsikten att färdigställa samtliga delar av garaget under kvartal 4, 2017.

I den första entreprenaden med betongarbeten uppkom ett antal oförutsedda moment såsom större skadeomfattning än vi kunnat förutspå. Dessa delar är nu åtgärdade men medförde att entreprenaden försenades.

Till följd av detta har inte installationsentreprenaden startat än. Avsikten är att så fort som möjligt komma igång med installationerna när vi avslutat den första entreprenaden.

Denna andra etapp förväntas starta i början av november och fortlöpa en bit in i kvartal 1 (2018) och i och med det kommer garaget att tas i drift från och med 1 mars 2018.

För att vara förberedda inför när garaget är klart, önskar vi uppdatera våra register över tänkbara hyresgäster. Vi önskar information om både ni som vill ha en garageplats när vi öppnar, samt ni som hade en garageplats när renoveringen började, men som inte vill ha en från och med nästa år.

Uppdatera era önskemål genom att maila hyreshandläggaren angelica.tallbom@fastighetsagarna.se, märk mailet Nipfjället 10.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10,
info@nipfjallet.se
Stockholm 2017-09-29


September 2017

Styrelsen för Brf Nipfjället 10 vill först beklaga bristen på löpande information om hur arbetet fortskrider.

Etapp 1 med reparation av betong mm är försenad. Mer information om ny tidplan och tidpunkt för driftsättning av garaget kommer inom kort skickas till boende inom Brf Nipfjället 10, samt externa hyresgäster i garaget.

Helgarbete 23-24/9

Styrelsen har gett entreprenören tillåtelse att utföra arbeten under helgen 23-24/9.

Förutsättningen för detta är att arbetena inte är av bullrande art, såsom borrning i betong och liknande.

Det bullrande arbete som tyvärr ägde rum lördagen 2/3, skedde utan tillstånd från styrelsen och projektledaren. Vi kan bara beklaga att detta inträffade.

/styrelsen Brf Nipfjället 10

Juni 2017

V22:
Vattenbilningsarbeten avslutas denna veckan. Betongarbeten fortsätter.

V23:
Betongarbeten i garaget fortsätter. Påbörjande av återställande arbeten på ytorna. I denna vecka kommer bilarna som vi har varit tvungna att ställa på gården åter parkeras i garaget. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär dessa fordon har inneburit.

V24:
Vi kommer nu påbörja arbetena på gården mellan 78 och 80, under dagtid rekommenderar vi att ni som har fönster ut mot gården håller dessa stängda för att undvika oljud och damm. Återställningsarbetena i garaget fortsätter.

Maj 2017

V19:
Vatenbilningsarbeten samt betongarbeten kommer fortgå i garaget. Utanför garaget kommer vattenbilningscontainer och släpkärra stå.

Vi rekommenderar er som har fönster som vetter mot gården mellan 78 och 80 att ni håller
fönstrens stängda under dagtid.

V20:
Vattenbilningsarbeten samt betongarbeten kommer fortgå i garaget. Utanför garaget kommer vattenbilningscontainer och släpkärra stå.

Vi kommer starta arbeten med isolering i garaget.

Vi planerar även påbörja arbetena på gården mellan 78 och 80 där vi skall ta upp hål bredvid där den gamla skorstenen stod.

Vi rekommenderar er som har fönster som vä,er mot gården mellan 78 och 80 a, ni håller
fönstrens stängda under dagtid.

V21:
Vissa betongarbeten kommer kvarstå i garaget och vi kommer fortsä,a med isoleringsarbeten.

Arbetet på gården kommer fortsätta under den här veckan.

Vi rekommenderar er som har fönster som vä,er mot gården mellan 78 och 80 a, ni håller
fönstrens stängda under dagtid.

Platsledningen Duo Asfalt AB
Alexander Nilsson & Peter Ekström
031-695350 / alexander.nilsson@duoasfalt.se / peter.ekstrom@duoasfalt.se

April 2017

V15:
Under den här veckan kommer vi att fortsätta med vattenbilning och betongarbeten. Vattenbilningsutrustning kommer stå på gården mellan 78:an och 80:an.

V16:
Betong och vattenbilning fortsätter. Vissa gårdsarbeten runt där den gamla skorstenen står kan påbörjas under denna veckan.

Mars 2017

Viktig Information!

Onsdagen den 15/3 kommer Duo riva skorstenen på gården mellan Margretelundsvägen 78 och 80.

Vid arbetet kommer de att riva skorstenen med kran som kommer sträcka sig över gården. Om möjligt välj annan utgång och ingång mellan 07:00 och 16:00. De kommer ha flaggvakter på plats för att dirigera er som inte har möjlighet att ta annan väg. Det är viktigt att ni pratar med någon av flaggvakterna innan ni går över ytan.

Projektledningen
Duo Asfalt


Februari 2017

INFORMATION ANGÅENDE GARAGERENOVERING – BRF NIPFJÄLLET 10

 En kortfattad beskrivning av vad som kommer hända de följande veckorna:

 Från och med onsdag V. 9: Vi etablerar och startar upp arbetsplatsen, det innebär mycket trafik och människor när byggbodar ställs på plats, betongprover tas och stämp monteras. Här kommer vi även montera ner gallerburarna runt parkeringsplatserna.

V10: Vi börjar riva garagegolvets beläggning. Detta kommer generera en del bullrigt arbete.

V11: Vi påbörjar vattenbilningen(rivningsmetod) för betongpelarna, väggar m.m, vilket även detta medför ett bullrigt arbete.

Under hela entreprenaden kommer alla dörrar till garaget vara låsta för att säkerställa att inga obehöriga kommer in på arbetsplatsen.

Vid frågor om det pågående arbetet maila arbetsledare
Peter Ekström, Duo Asfalt AB:  peter.ekstrom@duoasfalt.se

Duo Asfalt AB Huvudkontor                 Duo Asfalt AB Stockholm
Skeppet Ärans Väg 17                            Ekebacksvägen 28
426 71 Västra Frölunda                         168 69 Bromma