Garagerenoveringen – helgarbete 23-24/9

Styrelsen har gett entreprenören tillåtelse att utföra arbeten under helgen 23-24/9.

Förutsättningen för detta är att arbetena inte är av bullrande art, såsom borrning i betong och liknande.

Det bullrande arbete som tyvärr ägde rum lördagen 2/3, skedde utan tillstånd från styrelsen och projektledaren. Vi kan bara beklaga att detta inträffade.

Etapp 1 med reparation av betong mm är försenad. Mer information om ny tidplan och tidpunkt för driftsättning av garaget kommer inom kort skickas till boende inom Brf Nipfjället 10, samt externa hyresgäster i garaget.

/styrelsen Brf Nipfjället 10