Fönsterrenovering

Denna entreprenad upphandlades redan förra våren och är en ganska omfattande investering och kan därmed inte helt lätt att avbrytas. När avtalet skrevs visste ingen att pandemin skulle få denna omfattning över tid. Om Ni känner stor oro, ligger i riskgruppen eller har varit i karantän under längre tid så finns det en möjlighet att senarelägga fönsterrenoveringen i er lägenhet. Styrelsen kan naturligtvis inte garantera någon 100% säkerhet varför vi har öppnat upp denna möjlighet. Situationen verka dock vara lite skiftande hos våra medlemmar då det endast är drygt ett tiotal som har hört av sig med en orosanmälan. Penselkompaniet har låtit meddela att dom följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skyddsutrustning.

Ni som vill senarelägga fönstertätningen ska kontakta Penselkompaniet och meddela dom detta. Kontaktuppgifter hittar ni i deras utskick.

Följande arbete kommer göras med fönstren:
1: Dokumentera eventuella skador innan man påbörjar arbetet
2: Ta loss mellanfönstret (Vi har tre glas fönster) och ta med sig det till sin verkstad. Ni kommer alltså ha fönster kvar.
3: Ta bort inre tätningslist och dammlist
4: Slipa med påkopplad industridammsugare som suger in slipdammet
5. Sätta dit ny tätningslist och dammlist
6: Sätta tillbaka mellanfönstret
7: Kontrollera att inga avvikande skador har uppstått

Dom täcker fönsterbänkar och sedan är det upp till innehavaren att ta bort lösa föremål som kan hindra arbetet. Under tiden arbetet pågår måste fönsterbänkarna vara fria. 

Slutligen så tänker vi så klart på våra medlemmars säkerhet och har inga problem om ni som sagt vill senarelägga renoveringen. Situationen kanske är annorlunda i höst då vaccin mer är utbrett.

Styrelsen