Byte av radiator ventiler

Nu är upphandling klar på de energieffektiviseringar vi ska göra klar. Styrelsen har delat ut en tidsplan till alla våra boende. Themptander VVS AB kommer att anslå mer information intill arbetets påbörjan. Dom kommer att köra två hus i taget enligt den utdelade tidsplanen. De nödvändiga arbeten som ska ske i respektive lägenhet kommer att vara klar innan sommaren. I höst då väderleken blivit något kyligare och systemet är trycksatt igen sker en injustering av värmen i respektive lägenhet.
Beklagar besväret men det kommer att gynna oss både ekonomiskt men också det viktigaste alla kommer att ha samma temperatur i sina lägenheter, oavsett om man bor högst upp eller längst bort.
mvh
Styrelsen