Driftavbrott bredband fiber 2016-12-21 00.00-00.30

Från Zitius, som sköter vår fiberanslutning;

Akut planerat arbete Stockholm
Typ: PDU
Påverkade kunder: 44
Starttid: 2016-12-21 00:00:00
Beräknad klartid: 2016-12-21 00:30:00
Klartid:
Logg:
2016-12-20 15:22:38  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Det här planerade arbetet kommer att göras inatt.
Tidpunkt för arbetet: 2016-12-21 från 00:00-00:30
Påverkan för kunder: Avbrott och störningar.