Byggrådgivning och ritningar från stadsbyggnadsexpeditionen

Vi vill uppmunta alla som går i renoveringstankar att innan man startar planera sin renovering.

Om ni har behov av ritningar eller byggrådgivning kan ni med fördel kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Klicka här för att komma till stadsbyggnadsexpeditionens hemsida.

Där finner du detaljplaner och bestämmelser, ritningar, arkiverade bygglovsritningar (plan, fasad, sektion, konstruktion, ventilation, vatten och avlopp), kartor, tomtkartor och övriga lantmäterihandlingar, ansöknings. och anmälningsblanketter samt publikationer. Här finner du också vår kartbutik.

Glöm inte att det finns viktig informaton om hur man agerar vid renovering i förerningens handbok.

Hälsningar Styrelsen