Bredband via fiber, avbrottet nu förhoppningsvis åtgärdat

Internet via fiber bör nu fungera igen (det funkar iallafall för mig, webmastern, som kör Bahnhof).

Det visade sig kanske vara lite kontraproduktivt att lämna info om avbrottet på hemsidan. För vid kontakt med Bahnhof (=tjänsteleverantör) och Stokab (som äger kabeln) så lät det som att det inte fanns några felanmälningar registrerade som Stokab och/eller Zitius (=kommunikationsoperatör) kunde agera på. Det lät på supporten på Stokab som att detta kan ha varit en anledning till att reparation drog ut på tiden.

Så  vid avbrott, tänk på att alltid felanmäla till den tjänsteleverantör ni har, t.ex Bahnhof, AllTele etc. Detta oavsett om man kan anse att avbrottet borde ha uppmärksammats redan, av grannar eller leverantören.

Styrelsen beklagar de  olägenheter som avbrottet kan ha orsakat.