Bokningssystemet

Det kan hända att bokningssystemet för tvättstuga och gästlägenhet inte fungerar som det ska över helgen, på grund av att konfigureringen av detta inte har hunnit utföras, efter bytet av internetoperatör.