Avtal om gruppanslutning bredband via fiber

Föreningen har i sommar undertecknat ett avtal med Bahnhof om leverans av gruppanslutning (”kollektivanslutning”) av vår internettjänst via fiber.

Planerad övergång till det nya avtalet planeras ske 2018-01-01. I varje lägenhet kommer det behövas installeras en ny så kallad tjänstefördelare, för att bl.a. möjliggöra högre hastighet (1000Mbit/s).

Kostnaden för gruppanslutningen kommer debiteras som tillägg till nuvarande avgift för medlemmar. Det aktuella beloppet anslås på anslagstavlan i entréerna.