Avstäng av vatten vid vattenläckage

Många som fått vattenläckage ringer vår felanmälan. Som bostadsrättsinnehavare kan det bli en ganska dyr historia och det är ofta inget man tänker på när olyckan är framme.

Ringer man och begär felanmälan efter kontorstid så skickas jouren ut, då kostar det ca 2500:- att få vattnet avstängt.

På kvällar och helgen stänger oftast jouren bara av vattnet för att sedan återkomma på normal arbetstid för att utföra själva reparationen.

Det kan vara bra att man som boende vet att man själv kan stänga av vattnet i köket. Det finns en ventil under diskbänken som kallad Ballofix som oftast kan vridas om med hjälp av  en skruvmejsel, polygrip eller sk. sexkanstnyckel/Insektsnyckel. Valet av verktyg beror på vilken typ av ventil som sitter där och det kan variera mellan olika lägenheter.

Den finns ofta ett mejselspår på ventilen som visar flödesriktningen.

Vrid Ballofixens vred ett kvarts varv. Ibland kan det sitta lite hårt men ofta hjälper det att knacka lite försiktigt på ventilen så brukar det släppa. Bruka inte våld, då finns det risk att ventilen går sönder.

Känner man sig osäker kanske man kan ringa på hos en granne som kan hjälpa till eller så ringer man helt enkelt felanmälan och låter dom sköta avstängningen. Det man måste vara medveten om då är att det blir en kostnad som man själv får stå för.

Hälsningar Styrelsen