All posts by Webmaster

Garagestädning

Måndag den 15/6 kommer vi att maskinsopa de gemensamma
ytorna i vårt garage Nipfjällsgaraget. Då vi inte kommer åt era respektive
platser så vill vi att ni hjälper oss att sopa dessa själva. Föreningen kommer ställa ut sopar på varje plan.

Sopa
ut gruset så att vi kommer åt det med sopmaskinen till den 15/6.

Tack för hjälpen
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Nipfjället 10
Stämman äger rum söndagen den 7 juni 2020, kl. 19.30 på
Scandic Hotell Alvik Gustavslundsvägen 153 .

Årsmötet kan följas via videomöte, observera att det då enbart är för
information; omröstning utan fysisk närvaro kräver fullmakt till ombud.
Se utdelad kallelse för länken som ska användas för att ansluta.

Alla är välkomna från kl. 19.00 för tilltugg.
Sedvanliga förhållningsregler för att minska smittspridning gäller.
Så håll avstånd till varandra.

Följande underlag inför årsmötet bifogas.
Dagordning 2020
● Motion om värmeåtervinning (se den utdelade kallelsen)*
Fullmakt 2020

Årsredovisningen finns tillgänglig på vår hemsida www.nipfjallet.se .
OBS! I år kommer inget informationsmöte hållas efter stämman!

*) Anledningen till att motionen inte läggs ut på hemsidan är att där framgår ett offererat pris.

Väl mött hälsar styrelsen.
Traneberg maj 2020
Mattias Häggquist, ordförande
Camilla Ödquist      Lovisa Stenbecken-Stjernlöf
Barbara Engdahl      Henrik Zachrisson
Sara Karimi      Mikael Rosholm
Erika Hed      Fredric Grapensparr