ATT TÄNKA PÅ I GRILLTIDER!

brf_logga

grill

 

Grillning på balkonger är förbjudet, både med el-, gasol- och kolgrill!
Detta gäller även lägenheter i markplan med eller utan inglasning.

Att grilla med kol- eller gasolgrill på en inglasad balkong, eller direkt under är livsfarligt om rökgaserna inte ventileras bort på rätt sätt.

Grillning med elgrill är inte tillåten på grund av husens mekaniska frånluftsventilation. Os från grillning på balkongen riskerar att leta sig in i lägenheterna ovanför, via friskluftsventilerna under fönstren och via öppna balkongdörrar.

Grillning är endast tillåten på gemensamma ytorna, både med tanke på brandrisk och störande lukt inomhus.

 

Checklista vid grillning

  • Placera grillen på ett stadigt underlag.
  • Se till att grillen inte står under, eller för nära träd, buskar eller annat brännbart material.
  • Tänd helst grillen med eltändare, tändrör, tändklossar eller tändpapp. Om du använder vätska, ta tändvätska och inte T-sprit när du ska tända kolet.
  • En engångsgrill är inte att betrakta som en säker grillplats. Många markbränder har startats av engångsgrillar.
  • Ha alltid tillgång till vatten när du ska grilla. Ta med en fylld hink.
  • När du grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du ställer undan den, eller slänger kolet. Du ska kunna ta i kolet utan problem innan du slänger det.
  • Lämna aldrig grillen utan bevakning!
  • Tänk på att det är du som grillar som är ansvarig om något inträffar.

Styrelsen för Brf Nipfjället 10
Traneberg den26 maj 2015