Åtgärder i varmvattensystemet

Vi vill informera er om en kommande renovering av vår fastighets VVC-ledningar (VVC=Varmvattencirkulation). För att undvika framtida läckage behöver ledningarna repareras och en upphandling för att göra detta pågår.  De lägenheter som direkt kommer att beröras av reparationsarbetena är alla lägenheter på våningsplan 2 på Margretelundsvägen 76 och alla lägenheter på våningsplan 3 på Margretelundsvägen 78-86. För vissa lägenheter berörs både badrum och kök av reparationerna och för de andra lägenheterna är det bara köket.  

Planeringen är att arbetet kommer att starta under året och detta är den första informationen om det kommande arbetet. Rörfirman kommer att byta ut rören under handfatet i badrummet och bakom ett av skåpen i köket. När detta sker behöver det aktuella skåpet vara utplockat, i övrigt är målet att både kök och badrum ska kunna användas under renoveringstiden.  

När vi slutit avtal med en rörfirma kommer vi att återkomma med mer information om upplägg och tidsplan. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen BRF Nipfjället 10

info@nipfjallet.se