Återställning av 82:ans gård under vecka 18 – Utfört 7/5

2018-05-08: Entreprenören masade sig dit på måndag 7/5 och genomförde återställningen.

2018-05-06: Som ni kanske noterat har entreprenören inte som utlovat återställt gården på 82:an. Styrelsen har begärt förklaring från projektledaren och nytt datum för återställning.

Under vecka 18 ( 30/4-4/5) kommer arbete med att återställa gården till hus 82 äga rum.

I vintras grävdes elkabel ner för att förstärka elkraften till garaget, men återställning kunde inte ske direkt p.g.a. tjälen. Nu ska detta ske v. 18.

/styrelsen