Årsmöte 2019

Påminnelse om årsmötet den 28 april.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Nipfjället 10

Stämman sker Söndagen den 28 april 2019, kl. 19.00 i Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168A.

Alla är välkomna från kl. 18.30 för mingel och förfriskningar.

Följande underlag inför årsmötet bifogades i den utdelade kallelsen. .

  • Dagordning
  • Motioner från styrelsen
  • Blankett för fullmakt

Årsredovisningen finns tillgänglig här: https://www.nipfjallet.se/arsredovisning-2018/

Direkt efter årsmötet, ca 19.45, kommer ett informationsmöte att hållas om aktuella projekt i föreningen. Informationsmötet är öppet för samtliga boende.

Väl mött hälsar styrelsen.

Traneberg den 1 april 2019