Årsmöte 2018

Påminnelse om årsmötet den 22 april.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Nipfjället 10

Stämman sker Söndagen den 22 april 2018, kl. 19.00 i Alviks Kulturhus, Nockebysalen, Gustavslundsvägen 168A.

Alla medlemmar är välkomna från kl. 18.30 för mingel och förfriskningar.

Följande underlag inför årsmötet bifogas i den utdelade kallelsen.

  •  Dagordning
  • Inkommen motion samt styrelsens förslag till beslut
  • Förslag till ändringar i föreningens stadgar föranledda av ändringar i Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar
    Nuvarande stadgar och förslaget till nya stadgar i sin helhet finns att läsa i Tvättstugan. De hänger direkt till höger innanför dörren.
  • Blankett för fullmakt
  • Årsredovisningen finns tillgänglig här: Brf Nipfjället Årsredovisning 2017

Direkt efter årsmötet, till ca 19.45 kommer ett informationsmöte att hållas om aktuella projekt i föreningen. Informationsmötet är öppet för samtliga boende.

Väl mött hälsar styrelsen.