Angående VVC-reparationerna

Tydligen har entreprenören som skall utföra reparationerna blivit nerringda av boende som har frågor.

Frågor om planering och tidplaner mm ställs till styrelsen via mail info@nipfjallet.se, ej till entreprenören.

/styrelsen