Angående renoveringen av Nipfjällsgaraget

Bromma 31 augusti 2016

Information om RENOVERING AV NIPFJÄLLSGARAGET

Som förmedlats tidigare är föreningens parkeringsgarage, Nipfjällsgaraget, i behov av renovering.

För att förmedla renoveringsprocessen och utrymningsdatum i god tid till garagets hyresgäster har garagerenoveringen planerats till att starta 1:a mars 2017

 För att renoveringen ska vara genomförbar måste samtliga platser utrymmas under renoveringen. Detta innebär att samtliga platser sägs upp och ska vara utrymda senast 28 februari 2017.

 Samtliga hyresgäster som fortfarande hyr garageplats sista februari 2017 kommer efter renoveringen erbjudas hyra samma plats igen. Ett fåtal, (troligen 2st) platser kommer att utgå, hyresgäster på dessa platser kommer erbjudas annan plats i garaget efter renoveringen.

I och med ny kanaldragning för ventilation i garaget kommer ett antal platser få en något mer begränsad takhöjd än idag. Det kan därmed innebära att någon hyresgäst behöver byta till annan plats än den som innehas innan renoveringen.

Samtliga hyresgäster i garaget kommer delgivas mer information om detta tillsammans med uppsägningshandlingar och preliminär tidplan i separat utskick under september/oktober.

 Efter renoveringen kommer hyresnivån för garageplatserna justerats uppåt. Detta för att motsvara marknadsmässiga hyror i området och med det intäkter till föreningen.

Styrelsen har under en längre tid utvärderat olika alternativ för omfattningen av renoveringen, allt från att enbart utföra punktåtgärder och målning till en helkonvertering för varmgarage.

Resultatet är att Styrelsen valt en medelväg utvärderad utifrån ekonomiska förutsättningar och långsiktighet i installationer samt underhåll.

Omfattning av åtgärder/renovering som upphandlas är i korthet:

 • Punktvis reparation av pelare och bjälklag som vid besiktning påvisat brister i betong samt armering till följd av vatten och klorider (vägsalt).
 • Nytt ytskikt och underliggande tätskikt för körbanor samt parkeringsplatser
 • Nytt fasadsystem i polykarbonat (plast) anpassat för offentliga miljöer.
  Ersätter befintliga sektioner av målad sträckmetall.
 • Nytt ventilationssystem
  Skorstenen på gård 80 rivs då ny in/ut-luft sker genom garagefasad.
 • Tilläggsisolering innertak på plan -2 och -3.
 • Röklucka i gårdsbjälklag installeras bredvid befintlig plats för skorsten gård 80.
 • Dagvattenbrunn på gård 80 byts då befintlig visat sig vara trasig.
 • Nya elinstallationer med fler belysningsarmaturer, förberedelser för framtida installation av ladd-platser till el/hybridbilar.
  För detta krävs ny elmatning och därmed uppgrävning för ny elkabel mellan hus 82 och gård 80.
 • Målning och fogning av tak samt väggar och byte av gångdörrar i garage samt angränsande trapphus till garaget.

Vidare information om renovering, tidplan och framtida hyresnivå kommer att presenteras löpande samt uppdateras på föreningens hemsida www.nipfjallet.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Nipfjället 10