Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, utdrag

brf_logga hund2

 

 

I Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Ordningsföreskrifterna för staden syftar till att tydliggöra att all nedskräpning, skadegörelse och illegalt klotter på offentlig plats är förbjudet.

Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011, (Utl 2011:167) (Ersätter Kfs 2012:04)

Stockholms kommun föreskriver följande med stöd av:
1 § Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Hundar och katter

19 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i20-23 §§.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

Vad som sägs i 21 § skall även gälla en katts ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt.

20 §
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Tikar skall under löptid hållas kopplade när de vistas utanför inhägnade områden. Hundar får inte vistas på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar.

21 §
När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

22 §
Förorening efter hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor och parkvägar som utgör offentlig plats.


 

Samma regler gäller inom området för Brf Nipfjället 10:

  1. All nedskräpning, skadegörelse och klotter är förbjudet!
  2. Hundar ska alltid hållas kopplade!
  3. Förorening efter hund skall plockas upp!

katt2

Styrelsen för Brf Nipfjället 10
2015-05-26