Nyhetsbrev vintern 2021

December månad är äntligen kommen och den annalkande helgtiden är mer än välkommen.
Det är med andra ord dags för årets sista nyhetsbrev, och ni ska nu fortsatt få slippa rim i nivå med en… träslev? 

Brandskydd

Brandskyddet är en återkommande punkt i våra nyhetsbrev vid jul. Vi vill påminna om att se över funktionen på alla brandvarnare, byta batterier på dem och trycka på testknappen. Det är också viktigt att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds och att aldrig lämna tända ljus oövervakade. 

Vi vill också påminna om att det är förbjudet att nyttja trapphusen som förvaringsplats, om än tillfällig. Trapphusen är räddningstjänstens insatsväg och de boendes utrymningsväg och dessa behöver därför vara fria från hinder

Träffpunkt styrelsen 

Den 15/12 kl. 19.00 är ni ännu en gång välkomna för att träffa styrelsen i styrelserummet mitt emot porten till hus 78. Kom gärna förbi med era frågor, synpunkter, önskemål eller liknande. Ni kan självklart fortsatt höra av er till info@nipfjallet.se eller i någon av brevlådorna vid hus 76 och tvättstugan. 

Grovsopor 

Ännu en gång vill vi påminna om att sopkärlen vid gatan endast är till för mat- och hushållsavfall. Allt för ofta lämnas möbler och annat bråte utanför kärlen och blir liggandes tills styrelsen eller annan vänlig själ forslar bort dem. Grovsopor lämnas i soprummet i hus 86 alternativt vid återvinningscentralen och ingen annan stans. 

Portkod 

Fr.o.m. 2022-01-01 kommer ny portkod gälla. Den nya portkoden står på nyhetsbreven ni fått i brevlådan och kommer endast fungera mellan kl. 06.00-22.00. Övrig tid används blippbrickan. 

Utemiljö

Styrelsen välkomnar förslag på hur utemiljön kring gårdarna kan förbättras. Är det något ni saknar, önskar eller vill förändra så lämnas förslag i någon av brevlådorna eller till ovan mailadress. 

På tal om utemiljö så kommer julgranar pryda våra gårdar i vanlig ordning. Välkomna att klä dessa i ert julgranspynt.  

Värmeåtervinning

Projekt värmeåtervinning är fortsatt pågående. Extern konsult har kopplats in för att säkerställa ett bra och korrekt utförande. Uppvärmning är i särklass den största driftkostnaden i föreningen. Projekten innebär en energieffektivisering där värme som skickas ut genom ventilationen återvinns.

Parkering

Påminnelse om att det är förbjudet att parkera motorfordon på gårdarna utanför portarna. Det är endast tillåtet under kortare perioder, t.ex. vid in- och urpackning. Parkeringstillstånd finns att låna vid behov av längre tillfällig parkering, exempelvis vid en flytt.

Parkeringsövervakningen hanteras av Aimo Park. Vid frågor eller anmälan av felparkerad bil kontaktar ni dem på 077-196 90 00. 

Störningsjour och grannsamverkan 

Föreningen är medlemmar i Svenska Störningsjouren och information med kontaktuppgifter finns i varje hus. Vänd dig i första hand till din granne vid störningar och för en dialog. Kontakta jouren först vid stora problem då varje utryckning kostar föreningen 3 600 kr. 

Om återkommande störningar ber vi er kontakta styrelsen. Viktigt att vid varje tillfälle dokumentera datum och tid samt hur störningen yttrar sig. Känner du dig otrygg eller misstänker pågående brott vänder du dig till polisen.  

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och bostadsrättsföreningen ansvarar tillsammans för snö- och halkbekämpning av vår boendemiljö. Kommunen ansvarar för att ta bort snö och sanda själva gatan Margretelundsvägen inklusive trottoaren. Bostadsrättsföreningens entreprenör ansvarar för att ta bort snö och sanda på övriga ytor, som exempelvis gårdarna. Om du har synpunkter på kommunens snöröjning och sandning, anmäl direkt på Stockholms stads hemsida.

God Jul och Gott Nytt år, 

Styrelsen, Nipfjället 10

NYHETSBREV SOMMAREN & HÖSTEN 2021

Sommar kom, hösten kom, vintern kommer väl så småning om. Hoppas ni alla haft det fint i
värmen! Nu blickar vi framåt mot en mysig höst.

Träffpunkt styrelsen
Tisdag 12/10 kl. 18.00-19.00 kommer styrelsen befinna sig på gården vid hus 78.
Välkomna förbi med era frågor , synpunkter , önskemål eller liknande. Ni kan självklart
fortsättningsvis höra av er antingen via mail till info@nipfjallet.se eller i någon av brevlådorna
i tvättstugan eller vid hus 76.


Förlängning av portkod
Nuvarande portkod förlängs t.o.m. 31/12.

Fönsterrenovering
Omkittning av fönster slutförs under hösten 2021. Kommentarer , klagomål och
garantiärenden framförs till styrelsen. Detta görs antingen via mail eller i någon av
brevlådorna.

Garage
Garaget kommer maskinsopas 29/9 kl. 08.00-09.00. Du sopar din egen plats då vi ej har
tillgång till dessa. Se till att gruset hamnar minst 50 cm från buren så maskinen kommer åt.
Sopborstar kommer placeras ut i garaget dagarna innan.

Styrelsen vill i samma veva påminna om att din garageplats alltid ska vara låst med hänglås
oavsett om fordonet står på sin plats eller ej.

Utemiljö
Än har vi förhoppningar om några fina grillkvällar kvar på året. Hus 86 får en ny grillplats
som självklart kan nyttjas av samtliga.

Styrelsen vill poängtera att sopkärlen för matavfall endast är till för just komposterbart
matavfall. Hushållssopor hör till hushållssopor osv . Detta är tydligt uppmärkt respektive kärl.

Stamspolning
Full stamspolning genomförs V .40-41. Ytterligare information kommer från Fastighetsägarna
inom kort.

TV-utbud
Com Hem, numera T ele2, har meddelat att TV6 utgår i Grundutbudet och ersätts av TV-10.
Mer information kommer kommuniceras ut via kanalplatsen när TV6 utgår . Inga avgifter eller
andra kanaler kommer ändras eller påverkas av förändringen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Nipfjället 10