Nyhetsbrev vintern 2020

Nu är det december igen, julhelgen står för dörren och styrelsen skickar här ut årets fjärde och sista nyhetsbrev. Vi vill samtidigt önska alla boende en God Jul och Gott Nytt År!    

Brandskydd 

Brandskyddet är en återkommande punkt i våra nyhetsbrev vid jul. Vi vill påminna om att se över funktionen på alla brandvarnare, byta batterier på dem och trycka på testknappen. Eftersom vi numera har mer elektronik än tidigare i våra hem, är rekommendationen att ha en brandvarnare i varje rum. Tänk också på att se till så att laddningssladdar inte är skadade och att inte ladda din elektronik på natten. 

Det är också viktigt att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds och att aldrig lämna tända ljus oövervakade då det inte tar många minuter för en eld att få fart. 

Vi vill också påminna om att det råder nolltolerans mot att använda trapphusen som förvaringsplats eftersom trapphusen är räddningstjänstens insatsväg och de boendes utrymningsväg och dessa behöver därför vara fria från hinder. På vår hemsida www.nipfjallet.se finner ni mer information i till exempel handböckerna.

Förlängning av portkod

Styrelsen har, utifrån pandemin, förlängt möjligheten att gå in i portarna med kod till och med 31 mars. Från och med 1 januari gäller den nya koden som står i nyhetsbrevet som delats ut i brevlådorna.  

P-tillstånd

Styrelsen har parkeringstillstånd som kan lånas ut om man har behov av att tillfälligt parkera bilen på någon gårdarna, till exempel vid en flytt. 

Avarn security (tidigare Alviks lås)

Uppdaterad information finns på föreningens hemsida om hur man går tillväga om man vill kopiera upp nya nycklar. 

Omkittning av fönster

Styrelsen har beslutat att påskynda omkittningen av fönster och planeringen är att omkitta återstående fem fastigheter under nästa år. 

Främmande personer i området

Styrelsen har fått information om att främmande personer, som inte verkar ha något ärende, rört sig i området och känt på handtagen till cykelburarna. Kontakta polis om du misstänker att brott pågår. 

Mata fåglar

Vi vill också passa på att be er att inte mata fåglar på balkonger, uteplatser eller på föreningens mark. Fågelmaten drar till sig skadedjur, såsom möss, råttor och sorkar, och dessa vill vi såklart inte få in i vårt område. 

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och bostadsrättsföreningen ansvarar tillsammans för snö- och halkbekämpning av vår boendemiljö. Kommunen ansvarar för att ta bort snö och sanda själva gatan Margretelundsvägen inklusive trottoaren. Bostadsrättsföreningens entreprenör ansvarar för att ta bort snö och sanda på övriga ytor, som exempelvis gårdarna. Snöskyfflar kommer att placeras ut i varje trapp, i fall det skulle behövas. Om du har synpunkter på kommunens snöröjning & sandning, felanmäl direkt på Stockholms stads hemsida. Om du i fortsättningen vill ha nyhetsbrevet digitalt så informera oss om det genom att skicka ett mail till info@nipfjallet.se.

OVK genomförd och godkänd

Hej alla medlemmar,
OVKn är nu godkänd för föreningen.
Detta betyder att alla boenden nu har godkända och fungerande fläktar samt ventilation.
Vi i styrelsen har uppdaterat och förtydligat i handboken att förutom att medlemmar inte får installera icke godkänd spisfläkt eller på annat sätt förstöra ventilationen, även förtydligat att om en medlem förstör ventilationen trots detta får medlemmen själv stå för kostnaden att återställa ventilationen till godkänt läge.

NYHETSBREV HÖSTEN 2020

Utemiljö 

En arborist har sett över träden på föreningens mark och kommit fram till att vissa träd behöver tunnas ut vilket kommer att göras under hösten. Även träden på stadens mark kommer att hanteras. Nya utemöbler har beställts till två av gårdarna då de gamla behövde bytas ut. Montering av dessa görs under städdagen i vår. 

Parkering

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att parkera motorfordon på gårdarna och vid portarna. 

Ventilationen

En injustering av luftflöden i fastigheterna sker av Franska Bukten under september. Eventuellt återstår därefter ett par mindre arbeten.  

Störningsjour 

Föreningen har tecknat medlemskap i Svenska Störningsjouren. Dekaler kommer att sättas upp i trapphusen med kontaktuppgifter. Vid problem med störningar är det viktigt att i första hand försöka ha en dialog med den granne som orsakar störningar innan jouren eventuellt kontaktas. En utryckning kostar 3.600:- 

Fönsterrenovering och uppsagda hyresrätter

Omkittning av fönster har utförts i hus 86 och planeringen har varit att göra detta i en fastighet om året. Önskemål har kommit till styrelsen om att öka takten på fönsterrenoveringen och ställning till detta kommer att tas efter försäljning av uppsagda lägenheter (hyresrätter) och som styrelsen har beslutat ska ombildas till bostadsrätter. 

Tillfällig portkod och strömavbrott

Den tillfälliga portkod, som infördes i samband med covid-19, är förlängd till årsskiftet och styrelsen tar innan dess ställning till om den ska förlängas ytterligare en tid. Vid ett strömavbrott i somras gick det inte att komma in i ett par fastigheter och utifrån den händelsen undersöks vilka åtgärder som behövs för att det inte ska hända i framtiden.

Värmeåtervinning

När det gäller det beslut som årsmötet fattade om värmeåtervinning har hittills tre offert inkommit, arbetet med detta fortsätter.  

Hälsningar styrelsen, Nipfjället 10