NYHETSBREV HÖSTEN 2020

Utemiljö 

En arborist har sett över träden på föreningens mark och kommit fram till att vissa träd behöver tunnas ut vilket kommer att göras under hösten. Även träden på stadens mark kommer att hanteras. Nya utemöbler har beställts till två av gårdarna då de gamla behövde bytas ut. Montering av dessa görs under städdagen i vår. 

Parkering

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att parkera motorfordon på gårdarna och vid portarna. 

Ventilationen

En injustering av luftflöden i fastigheterna sker av Franska Bukten under september. Eventuellt återstår därefter ett par mindre arbeten.  

Störningsjour 

Föreningen har tecknat medlemskap i Svenska Störningsjouren. Dekaler kommer att sättas upp i trapphusen med kontaktuppgifter. Vid problem med störningar är det viktigt att i första hand försöka ha en dialog med den granne som orsakar störningar innan jouren eventuellt kontaktas. En utryckning kostar 3.600:- 

Fönsterrenovering och uppsagda hyresrätter

Omkittning av fönster har utförts i hus 86 och planeringen har varit att göra detta i en fastighet om året. Önskemål har kommit till styrelsen om att öka takten på fönsterrenoveringen och ställning till detta kommer att tas efter försäljning av uppsagda lägenheter (hyresrätter) och som styrelsen har beslutat ska ombildas till bostadsrätter. 

Tillfällig portkod och strömavbrott

Den tillfälliga portkod, som infördes i samband med covid-19, är förlängd till årsskiftet och styrelsen tar innan dess ställning till om den ska förlängas ytterligare en tid. Vid ett strömavbrott i somras gick det inte att komma in i ett par fastigheter och utifrån den händelsen undersöks vilka åtgärder som behövs för att det inte ska hända i framtiden.

Värmeåtervinning

När det gäller det beslut som årsmötet fattade om värmeåtervinning har hittills tre offert inkommit, arbetet med detta fortsätter.  

Hälsningar styrelsen, Nipfjället 10 

Nyhetsbrev sommaren 2020

Det blev i år, utifrån situationen med covid-19, en lite annorlunda städdag. Trots detta, blev det en hel del gjort och den permanenta grillen utanför hus 80 finns nu på plats för alla att använda. Vi gjorde också rent på gårdarna, underhöll utemöblerna och tog bort några trasiga möbler med mera. Ett tack till alla som hade möjlighet att hjälpa till på städdagen!

Årsstämman, som var den 7 juni, blev också annorlunda med färre deltagare på plats men också möjlighet att närvara via länk. Informationsmötet som brukar vara direkt efter stämman ställdes i år in. Årsstämman beslutade att godkänna att föreningen upphandlar en entrepenad för installation av värmeåtervinningssystem till våra sex hus. Detta genom att värmebatterier sätts in i fläktrummen och återvinner den värme som skickas ut genom ventilationen. Investeringen ska enligt beräkningar betala sig efter åtta år. 

Omkittning av fönster i alla lägenheter i hus 86 är igång sedan ett par veckor och planeringen är att en fastighet per år åtgärdas och att nästa hus som omkittas blir hus 84, där fönsterna omkittas år 2021, och året efter det hus 82, och så vidare. 

Ett av sommarens åskväder ledde förmodligen till att passersystemet gick sönder i två portar och en central och flera dörrkort fick bytas ut. Nu, i mitten av juli, har vi fått information om att det är problem med den automatiska dörröppningen i två andra portar och synpunkter har kommit till styrelsen om att det har tagit lång tid innan Alviks lås (dit felanmälan ska göras) har åtgärdat problemen. Styrelsen har haft kontakt med Alviks lås angående detta och kommer efter sommaren att ha en fortsatt dialog med dem.    

Vi vill också passa på att önska er alla en fortsatt skön och avkopplande sommar!

Styrelsen