Fönsterrenovering

Denna entreprenad upphandlades redan förra våren och är en ganska omfattande investering och kan därmed inte helt lätt att avbrytas. När avtalet skrevs visste ingen att pandemin skulle få denna omfattning över tid. Om Ni känner stor oro, ligger i riskgruppen eller har varit i karantän under längre tid så finns det en möjlighet att senarelägga fönsterrenoveringen i er lägenhet. Styrelsen kan naturligtvis inte garantera någon 100% säkerhet varför vi har öppnat upp denna möjlighet. Situationen verka dock vara lite skiftande hos våra medlemmar då det endast är drygt ett tiotal som har hört av sig med en orosanmälan. Penselkompaniet har låtit meddela att dom följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skyddsutrustning.

Ni som vill senarelägga fönstertätningen ska kontakta Penselkompaniet och meddela dom detta. Kontaktuppgifter hittar ni i deras utskick.

Följande arbete kommer göras med fönstren:
1: Dokumentera eventuella skador innan man påbörjar arbetet
2: Ta loss mellanfönstret (Vi har tre glas fönster) och ta med sig det till sin verkstad. Ni kommer alltså ha fönster kvar.
3: Ta bort inre tätningslist och dammlist
4: Slipa med påkopplad industridammsugare som suger in slipdammet
5. Sätta dit ny tätningslist och dammlist
6: Sätta tillbaka mellanfönstret
7: Kontrollera att inga avvikande skador har uppstått

Dom täcker fönsterbänkar och sedan är det upp till innehavaren att ta bort lösa föremål som kan hindra arbetet. Under tiden arbetet pågår måste fönsterbänkarna vara fria. 

Slutligen så tänker vi så klart på våra medlemmars säkerhet och har inga problem om ni som sagt vill senarelägga renoveringen. Situationen kanske är annorlunda i höst då vaccin mer är utbrett.

Styrelsen

Nyhetsbrev vintern 2020

Nu är det december igen, julhelgen står för dörren och styrelsen skickar här ut årets fjärde och sista nyhetsbrev. Vi vill samtidigt önska alla boende en God Jul och Gott Nytt År!    

Brandskydd 

Brandskyddet är en återkommande punkt i våra nyhetsbrev vid jul. Vi vill påminna om att se över funktionen på alla brandvarnare, byta batterier på dem och trycka på testknappen. Eftersom vi numera har mer elektronik än tidigare i våra hem, är rekommendationen att ha en brandvarnare i varje rum. Tänk också på att se till så att laddningssladdar inte är skadade och att inte ladda din elektronik på natten. 

Det är också viktigt att vara på sin vakt när fler levande ljus tänds och att aldrig lämna tända ljus oövervakade då det inte tar många minuter för en eld att få fart. 

Vi vill också påminna om att det råder nolltolerans mot att använda trapphusen som förvaringsplats eftersom trapphusen är räddningstjänstens insatsväg och de boendes utrymningsväg och dessa behöver därför vara fria från hinder. På vår hemsida www.nipfjallet.se finner ni mer information i till exempel handböckerna.

Förlängning av portkod

Styrelsen har, utifrån pandemin, förlängt möjligheten att gå in i portarna med kod till och med 31 mars. Från och med 1 januari gäller den nya koden som står i nyhetsbrevet som delats ut i brevlådorna.  

P-tillstånd

Styrelsen har parkeringstillstånd som kan lånas ut om man har behov av att tillfälligt parkera bilen på någon gårdarna, till exempel vid en flytt. 

Avarn security (tidigare Alviks lås)

Uppdaterad information finns på föreningens hemsida om hur man går tillväga om man vill kopiera upp nya nycklar. 

Omkittning av fönster

Styrelsen har beslutat att påskynda omkittningen av fönster och planeringen är att omkitta återstående fem fastigheter under nästa år. 

Främmande personer i området

Styrelsen har fått information om att främmande personer, som inte verkar ha något ärende, rört sig i området och känt på handtagen till cykelburarna. Kontakta polis om du misstänker att brott pågår. 

Mata fåglar

Vi vill också passa på att be er att inte mata fåglar på balkonger, uteplatser eller på föreningens mark. Fågelmaten drar till sig skadedjur, såsom möss, råttor och sorkar, och dessa vill vi såklart inte få in i vårt område. 

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och bostadsrättsföreningen ansvarar tillsammans för snö- och halkbekämpning av vår boendemiljö. Kommunen ansvarar för att ta bort snö och sanda själva gatan Margretelundsvägen inklusive trottoaren. Bostadsrättsföreningens entreprenör ansvarar för att ta bort snö och sanda på övriga ytor, som exempelvis gårdarna. Snöskyfflar kommer att placeras ut i varje trapp, i fall det skulle behövas. Om du har synpunkter på kommunens snöröjning & sandning, felanmäl direkt på Stockholms stads hemsida. Om du i fortsättningen vill ha nyhetsbrevet digitalt så informera oss om det genom att skicka ett mail till info@nipfjallet.se.

OVK genomförd och godkänd

Hej alla medlemmar,
OVKn är nu godkänd för föreningen.
Detta betyder att alla boenden nu har godkända och fungerande fläktar samt ventilation.
Vi i styrelsen har uppdaterat och förtydligat i handboken att förutom att medlemmar inte får installera icke godkänd spisfläkt eller på annat sätt förstöra ventilationen, även förtydligat att om en medlem förstör ventilationen trots detta får medlemmen själv stå för kostnaden att återställa ventilationen till godkänt läge.