Bokningsappen är tillfälligt ur funktion

För tillfället går det inte att boka tvättstugan eller gästlägenheten via appen eller på internet.
Avarn har meddelat oss att deras leverantör har störningar i sina tjänster och arbetar att få igång allt igen. De hade ingen tidsplan över hur lång tid detta kunde ta.
Undertiden går det att boka både tvättstugan och gästlägenheten via skärmen i tvättstugen.

MVH
Styrelsen

NYHETSBREV HÖSTEN 2022

Hoppas sommaren gjort er väl! Nu välkomnar vi krispig luft, vacker natur och mysiga
höstkvällar.

Nästa tillfälle av Träffpunkt Styrelsen äger rum den 3/10 kl. 18.00. Välkomna till
styrelserummet mittemot port 78 med era frågor, tankar eller funderingar. Ni kan självklart
fortsatt höra av er till info@nipfjallet.se eller i någon av föreningens brevlådor vid hus 76 och i tvättstugan.

När ni ändå har kalendern öppen vill vi informera om laddstolparna som ska installeras i
garaget. Vid årsmötet hölls en kort presentation och en del detaljer kvarstår, men arbetet är beställt och kommer påbörjas senare i år. Till en början kommer plan -4 utrustas med stolpar och arbetet förväntas ta 1-2 dagar. Mer info följer och en informationsträff kommer hållas 26/9 kl. 18.00 i garaget.

Målning av taken i full gång och en del kommentarer samt klagomål har inkommit som vi vill adressera även här. Smutsiga fönster, fönsterbleck och balkonger är en tråkig, om än i efterhand rimlig, konsekvens som vi tyvärr ej räknade med. Entreprenör har förvisso aviserat om att täcka över balkongmöbler, men vi håller med om att det brustit både i kommunikation och utförande.

Detta har framförts till anlitad entreprenör som kommer grovtvätta högst upp på fasaderna där färgstänk är som värst. Detta kommer ske efter avslutat arbete i samband med slutrondering. De kommer även städa bort färgrester på gårdarna vartefter de färdigställer taken.

All övrig rengöring ombesörjs av respektive lägenhetsinnehavare. Hus 76 till 82 försågs med material för att täcka över fönsterbleck. Om man ej fick möjlighet eller valde att inte täcka över fönsterblecken har varmt vatten och isskrapa (eller annat hårt föremål) visat sig göra susen.

Alla medlemmar har gemensam kassa och denna försöker vi hushålla med. Vi hoppas därför ni kan ha förståelse för att föreningen ej kan ombesörja fönstertvätt för samtliga då det innebär en stor utgift som ej budgeterats för.

Fortsatt på tema ekonomi så har väl lågkonjunktur, stigande räntor och skenande elpriser inte undgått någon. Föreningen har god ekonomi och ingen avgift- eller hyresjustering är nödvändig i dagsläget. Vi vill dock vara transparent med att diskussion kring detta förs och att en eventuell justering kan bli nödvändig i framtiden.

Slutligen vill vi ännu en gång påminna om vad som gäller för sophantering och grovsoprummet. Som vi alla vet är kärlen på gatan endast till för mat- och hushållsavfall. Möbler, bråte, stekpannor o.s.v. hör hemma i grovsoprummet. Farligt avfall, målarfärg, kemikalier, kylskåp och tvättmaskiner hör inte hemma i grovsoprummet. Detta medför extra kostnader för föreningen och oss medlemmar i form av specialtömningar. Vad som får och inte får slängas är tydligt uppmärkt.

Fr.o.m. 1/1 2023 blir det även obligatoriskt för alla i Stockholm stad att matavfallssortera, d.v.s. att samla in sitt matavfall separat. Kärl för detta finns redan och avfallspåsar finns att hämta i tvättstugan.

Vidare gällande farligt avfall är det förbjudet att förvara gasol och andra brandfarliga ämnen i källarförråden. Dessa förvaras i lägenheten, företrädesvis på balkongen.

På tal om vacker natur som nyhetsbrevet inleddes med så har ni kanske märkt att buskar försvunnit från våra gårdar. Ni kan vara lugna, detta är helt enligt plan och en del av projekt förbättring utemiljö där delar av den yttre miljön kommer få lite ny karaktär inför hösten. Större insatser kommer ske framåt i tiden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, Nipfjället 10

NYHETSBREV VÅREN 2022

Våren skymtar runt hörnet och det har äntligen blivit dags för årets första nyhetsbrev.
Vi vill börja med att be er boka in några viktiga datum.

Årsstämma
Årsstämman kommer äga rum söndag den 22 maj på Scandic Alvik. Motioner ska inkomma
till styrelsen senast den 5 april.

Vårstädning
Söndag den 8 maj tar vi gemensamt tag i föreningens årliga vårstädning. Mer information
kommer när det börjar närmar sig. För er med barnvagn, sen viktig info i punkten nedan.

Förvaring av barnvagnar
I dagsläget är många av barnvagnsrummen fulla. Vi ber er därför att tänka på er granne och
solidariskt dela på utrymmena. Se över om ni har vagnar ståendes som ej används och flytta
på dem. Fäll även ihop era vagnar i den mån det går så de tar mindre plats.

Under årets vårstädning kommer en rensning av barnvagnar ske. Det är därför viktigt att ni
innan eller under vårstädningen tydligt märker upp de vagnar ni använder . Ej uppmärkta
vagnar kommer förvaras under en period och därefter forslas bort.

Vi vill även understryka att det endast är barnvagnar, om inget annat överenskommet med
styrelsen, som får förvaras i rummen. Alla övriga föremål kommer kasseras under
vårstädningen.

Träffpunkt Styrelsen
Tisdag den 12 april går årets första “Träffpunkt Styrelsen” av stapeln. Välkomna till gården
vid hus 78 med era frågor, synpunkter, önskemål eller liknande. Representanter från
styrelsen kommer vara på plats mellan kl. 18.00-19.00.

Laddstationer i garage
Vi har under en tid undersökt möjligheten för laddstationer för elbil i garaget. Beslut har
tagits om att ett antal platser ska förses med detta. Det finns en hel uppsjö av varianter och
upplägg, så detaljplan med antal, placering och leverantör ska sättas inom kort.
Vi önskar därför att ni som idag nyttjar en garageplats och är intresserade av en laddstation
under 2022-2023 mailar oss på info@nipfjallet.se. Ange namn samt garageplats.

Skyddsrum
På förekommen anledning vill vi informera om att skyddsrum finns tillgängliga i hus 76 samt
82 på respektive källarplan. Dessa är nyligen besiktigade och godkända av MSB.
Inom två dygn skall dessa kunna vara iordningställda så att det kan utgöra ett skydd för
människor i närheten. Det är ägaren till det hus där skyddsrummet finns, d.v.s. föreningen
som bär ansvaret för att skyddsrummet fungerar och är utrustat som det ska.

Utemiljö
Slutligen vill vi tacka för era förslag gällande utemiljö efter föregående nyhetsbrev. Kontakt
har tagits med landskapsarkitekter som till en början ska besöka oss för planering och
utformning av våra gårdar.
Fortsätt gärna att skicka in era idéer till info@nipfjallet.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Nipfjället 10