Påminnelse om regelverk

På förekommen anledning vill vi gå ut och påminna om några av de ordningsregler som gäller inom Brf Nipfjället 10.

  • Vänligen respektera att det ska vara rimligt tyst i fastigheten mellan kl: 22.00 – 07.00, detta gäller även ute på gårdarna. Tänk på att störande ljud från t.ex. centrifugerande tvättmaskiner eller dammsugare, fortplantar sig genom huset.
  • Inom området råder parkeringsförbud. Detta innebär att det inte är tillåtet att parkera bilar/motorcyklar/mopeder på gårdarna eller på gatan. Naturligtvis får man stanna i några minuter för att lasta i eller ur bilen. Tänk på att det alltid måste vara möjligt för utryckningsfordon att ta sig fram till fastigheten.
  • Det är absolut inte tillåtet att ha något ståendes i trapphusen. Det råder nolltolerans i samtliga trapphus och föremål som bryter mot brandskyddet kommer att bortforslas och senare kasseras om det inte hämtats ut mot en adm. avgift.
  • Innan Ni startar renovering av lägenheten läs noga igenom Handboken. Här står vilka regler som gäller, vilka tillstånd som krävs osv. Om Ni tappat bort handboken finns den på Brf Nipfällets hemsida, www.nipfjallet.se. Var noga med att informera Dina grannar om var och när arbetet skall utföras för allas trivsel.
  • Byggavfall, vitvaror och möbler får ej slängas i grovsoprummet. Läs anvisningarna i Handboken om Du känner Dig osäker. Dessutom finns information på insidan av dörren till grovsoprummet.
  • Det är inte tillåtet att kasta ut föremål, t.ex. papper, cigarettfimpar glasspinnar mm genom fönster eller från balkonger.
  • Det är inte tillåtet att rasta hundar inom området. Hundar skall hållas kopplade, 20§ ordningsstadgan för Stockholmsstad.

Med vänliga Hälsningar /Styrelsen Brf Nipfjället 10