Viktig info till boende ang nytt passagesystem inom Brf Nipfjället 10

OBS! Nedan finns endast en del av den viktiga informationen som ovanstånde länk hänvisar till

För att höja säkerhetsnivån ytterligare ett steg inom föreningen kommer ett passagesystem att installeras i fastigheten. Passagesystemet ska hindra obehöriga att komma in i fastigheten. Det innebär att din port kommer att vara låst dygnet runt och att du öppnar den med en bricka, och att under viss på dygnet behövs även en kod. Föreningens styrelse har beslutat, efter upphandling, att låta installera och driftsätta passagesystemet, Aptus styra 3000.
Installation, driftsättning och administration utförs av Alviks Lås AB, som också, sedan maj 2013, administrerar föreningens låssystem.
Installationen av passagesystemet kommer att påbörjas v.46, dvs. tisdagen den 12 november.

Driftsättningsdatum för passagesystemet är senast den 18 december. Det är det datumet då portarna låses, och öppnas med bricka och kod istället för med nyckel. Nycklarna kommer dock att fungera till entréportar, källarförråd, tvättstuga och grovsoprum under en övergångsperiod, i ca en (1) månad efter driftsättning.
Passagesystemet är projekterat så att det kan byggas ut om behov skulle uppstå i framtiden som t.ex. digitalt bokningssystem för tvättstuga och digitala anslagstavlor för entrépartier.

Passagesystemet består av beröringsfria läsare med knappsats samt beröringsfria läsare utan knappsats (se bilder nedan). Porttelefoni kommer inte att installeras, men däremot kommer dörrautomatik att installeras på samtliga entréportar.
OBS! När systemet är i gång, kommer du endast ha tillträde till den egna porten och källarförråd samt tvättstuga och grovsoprum.

BESTÄLLNING AV EXTRA BRICKOR
Lägenhetsinnehavare kommer att få tre (3st) numrerade brickor per lägenhet (se bild t.h.). Brickorna delas ut under v. 48-49 i brevlådorna. Extra brickor kan beställas hos Alviks Lås AB fr.o.m. tisdag den 12 november t.o.m. måndag den 25 november.
OBS! Därefter kommer inga extrabrickor att kunna beställas förrän den 7 januari 2014 och framåt. Varje extrabricka kostar 109 kr/st. De beställda extrabrickorna avhämtas mot betalning och uppvisande av legitimation hos Alviks Lås.

OBS!
Legitimation krävs både vid beställning och vid avhämtning.