Sista chansen att återfå föremål från rensningen den 28 september 2014

Söndagen den 28 september 2014 rensades omärkta cyklar och mopeder ut från cykelförråden på gårdarna. Även allmänna utrymmen som t.ex. barnvagnsrum rensades från obehöriga föremål och omärkta barnvagnar.

I aviseringen, som delades ut till samtliga boende den 31 augusti, informerades om att märkning av tillåtna föremål i respektive utrymme skulle göras fr.o.m. den 1 september och t.o.m. den 28 september. Cyklar, mopeder och barnvagnar som inte var märkta med de brandgula lapparna flyttades den 28 september. Även obehöriga föremål d.v.s. sådant som inte är cykel, moped, barnvagn, rullstol eller rullator har flyttats från cykelställ och barnvagnsrum.

Föremålen kan återfås mot beskrivning fram till 7 april 2015. För utkvittering av flyttat föremål skriver man en lapp och lägger den i föreningens brevlåda innanför entrén till tvättstugan på Margretlundsvägen 78. På lappen skriver man en tydlig beskrivning av föremålet med t.ex. fabrikat, färg och kanske även någon detalj, som gör att man lätt kan identifiera den. Dessutom skriver man sitt namn och kontaktuppgifter inklusive telefonnummer. Därefter kontaktas du av styrelsen.

För uthämtning av flyttat objekt tas en administrativ avgift ut på 400 kr. Avgiften betalas kontant vid uthämtningstillfället mot kvitto. Föreningen tar ej ansvar för lås som förstörts vid rensning. Kostnader för förvaring och administration täcks av den administrativa avgiften.

OBS! Vid rensningen noterades att uppmärkta men obrukbara cyklar och mopeder förvaras i cykelförråden. Trängseln i cykelförråden leder till att de cyklar som används inte får plats eller skadas då de lyfts i och ur förrådet. Ägare till de obrukbara cyklarna och mopederna uppmanas att frigöra utrymmet för att få en bättre fungerande cykelförvaring för alla.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Nipfjället 10